# شعر

انتخابات 92

سلام ودرودفراوان به دوستان جان!!!!!         من, بااحترام به آراء واندیشه ی همه ی دوستان دور ونزدیکم,عزیزان شاعرم,هنرمندان,همکاران,اساتیدارجمنددانشگاه هاو دانشجویان بسیارصمیمی ومهربانم ... ادامه مطلب
/ 30 نظر / 9 بازدید

شعرچیست؟

سلام وبسیار سلام به همه ی دوستان دیده ونادیده ام...                     دلم گرفته است                                     به ایوان میروم و...                                     فروغ ماه را ... ادامه مطلب
/ 144 نظر / 33 بازدید