# شعر

شعرچیست؟

سلام وبسیار سلام به همه ی دوستان دیده ونادیده ام...                     دلم گرفته است                                     به ایوان میروم و...                                     فروغ ماه را ... ادامه مطلب
/ 144 نظر / 142 بازدید