# انتخابات_شورای_شهرشاهرود

انتخابات 92

سلام ودرودفراوان به دوستان جان!!!!!         من, بااحترام به آراء واندیشه ی همه ی دوستان دور ونزدیکم,عزیزان شاعرم,هنرمندان,همکاران,اساتیدارجمنددانشگاه هاو دانشجویان بسیارصمیمی ومهربانم ... ادامه مطلب
/ 30 نظر / 19 بازدید