سلام وصدسلام .....

امروز سی ام خردادماهه ومن درست سی روزه که ازاداره اومدم بيرون البته استعفادادم خوشبختانه اونام قبول کردن . همينم باعث شده بعدازاين همه مدت يه سری به خودم بزنم البته اگه پرشین هوامو داشته باشه . اگه هنرمندوبلاگ آينه دکتر عزيزم يه لطفی بکنه وتصوير روی جلد کتابامو بياره تو وبلاگ قول ميدم زودبه زودبه روز شم . چطوره ؟ امشب اگرفرصت کنم چندتاشعرمينويسم .

/ 0 نظر / 14 بازدید